Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi

W październiku 2012 r. PEC Bełchatów podpisał Umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) na dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki na realizację zadania pn.: "Modernizacja układów zasilania poprzez likwidację wyeksploatowanych węzłów grupowych i zastąpienie ich węzłami indywidualnymi".

 

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi

PEC Bełchatów podpisał Umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) na dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki pomostowej dla projektu inwestycyjnego „Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie" w ramach Działania 9.2. Efektywna dystrybucja energii w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko".

 

Zakończono budowę sieci cieplnej przy ul. Kościuszki

W październiku br. zakończono budowę i uruchomiono sieć rozdzielczą wraz z przyłączami do budynków przy ul. Kościuszki w Bełchatowie. Inwestycja pn. "Budowa sieci cieplnej rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w centrum Bełchatowa" została zrealizowana częściowo w oparciu o pożyczkę udzieloną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.wfosigw.lodz.pl).