Przerwa w dostawie ciepła

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24.01.2013 r. o godz. 15.00 zostały przywrócone dostawy ciepła na os. 1-Maja, w tym: os. 1-Maja bl. 1, 2, 3, ul. 1-Maja 24, 26a, b, c, d, e, g, ul. Dąbrowskiego 4a, b, c, d, e.


PEC sp. z o.o. serdecznie przeprasza wszystkich swoich Odbiorców za zaistniałą sytuację.

Jednocześnie PEC prosi wszystkich Odbiorców ciepła i mieszkańców miasta o informowanie Dyspozytora PEC o jakichkolwiek niepokojących Państwa zdarzeniach, mogących świadczyć o awarii sieci ciepłowniczej napowietrznej lub podziemnej - np. parowanie, wyciek gorącej wody

Przywrócono dostawy ciepła

Informujemy, że w dniu 23.01.2013 r. o godz. 13.30 przywrócono dostawy ciepła na ul. Mazurskiej.


PEC sp. z o.o. serdecznie przeprasza wszystkich swoich Odbiorców za zaistniałą sytuację.
Bieżące informacje o przebiegu prac znajdziecie Państwo na www.pec-belchatow.pl lub u Dyspozytora PEC Sp. z o.o., tel. 993 lub 044 6333336.

Jednocześnie PEC prosi wszystkich Odbiorców ciepła i mieszkańców miasta o informowanie Dyspozytora PEC o jakichkolwiek niepokojących Państwa zdarzeniach, mogących świadczyć o awarii sieci ciepłowniczej napowietrznej lub podziemnej - np. parowanie, wyciek gorącej wody itp.

Nowa taryfa dla ciepła

Szanowny Odbiorco,

uprzejmie informujemy, że decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (nr decyzji OŁO-4210-45(10)2012/172/IX/LK z dnia 12.12.2012 r.) została zatwierdzona nowa Taryfa dla ciepła dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie. Z dniem 01.01.2013 r., zmianie ulegają wyłącznie stawki opłat za usługi przesyłowe, tj. opłata stała i zmienna. Średni wzrost opłat przesyłowych we wszystkich grupach taryfowych wynosi 7,6%.

Czytaj więcej...