Komunikat

Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że w piątek 16 czerwca nasza firma ma dzień wolny. Zapraszamy wszystkich w poniedziałek.

Normalny dyżur pełni Pogotowie Ciepłownicze - telefon 993.

Ogłoszenie o przetargu (ZP/069/2017)

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych (ZP/069/2017).

 

Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Modernizacja wyeksploatowanych węzłów cieplnych oraz likwidacja węzłów grupowych i zastąpienie ich węzłami indywidualnymi:
os. Dolnośląskie 128
os. Dolnośląskie 129
os. Dolnośląskie 137A.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz materiały dodatkowe do SIWZ dostępne na stronie internetowej http://www.bip.pec-belchatow.ires.pl/

Przerwa w dostawie ciepła

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych  informujemy, że w związku z przebudową sieci ciepłowniczej nastąpi przerwa w dostawie ciepła w terminie od 17.07.2017 r. do 27.07.2017 r. dla Odbiorców z ulic:

  • Bema, Sikorskiego i Emilii Plater

Czas przerwy może ulec skróceniu dla niektórych Odbiorców, a będzie on uzależniony od postępu prowadzonych prac.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Informacje dotyczące przerwy w dostawie ciepła publikowane są na bieżąco na stronie www.pec-belchatow.pl.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Działu Ruchu: p. Piotr Kwaśniewski pod numerem telefonu (044) 633 33 36 wew. 212 lub dyspozytor pod numerem telefonu 993.