Wyniki przetargu ZR/219/2017

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie jako Zamawiający, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym ZR/219/2017.

 

Pełna treść zawiadomienia.

 

Komunikat

Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że w piątek 16 czerwca nasza firma ma dzień wolny. Zapraszamy wszystkich w poniedziałek.

Normalny dyżur pełni Pogotowie Ciepłownicze - telefon 993.

Ogłoszenie o przetargu (ZP/069/2017)

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych (ZP/069/2017).

 

Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Modernizacja wyeksploatowanych węzłów cieplnych oraz likwidacja węzłów grupowych i zastąpienie ich węzłami indywidualnymi:
os. Dolnośląskie 128
os. Dolnośląskie 129
os. Dolnośląskie 137A.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz materiały dodatkowe do SIWZ dostępne na stronie internetowej http://www.bip.pec-belchatow.ires.pl/