Strefa Ciepła podczas XV Biegu Niepodległości

Czytaj więcej...Blisko 300 uczestników wzięło udział w XV Biegu Niepodległości pod hasłem „Zabiegamy o pamięć", który odbył się 9 listopada br. w alejach parku przy Muzeum Regionalnym.
PEC Bełchatów zadbał o dobre samopoczucie wszystkich młodych amatorów biegania i przygotował gorącą herbatę oraz kilka kotłów ciepłej zupy na rozgrzewkę.
 
 
Szczegóły imprezy oraz obszerna fotogaleria z przebiegu na stronie Organizatora, którym jest Miasto Bełchatów i Miejskie Centrum Sportu: http://mcs.belchatow.pl/xv-belchatowski-bieg-niepodleglosci/  
 
 
 
 

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu użytkowego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 132,
woj. łódzkie, pow. bełchatowski, tel. 044 6333336, fax 044 6333513, www.pec-belchatow.pl,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , ogłasza pisemny konkurs ofert na:

 

najem lokalu położonego w Bełchatowie na os. Dolnośląskim 306A o powierzchni użytkowej 74,65 m2 z przeznaczeniem na cele usługowo-handlowe.

 

Przewidywany okres najmu lokalu - styczeń 2018r.

Kryterium wyboru oferty: wysokość miesięcznego czynszu netto.

Warunkiem dopuszczenia oferty do konkursu jest:

złożenie oferty wraz z załącznikami wymaganymi w Regulaminie konkursu.

 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na naszej stronie internetowej
www.pec-belchatow.pl

Oferty w zamkniętej kopercie należy składać w biurze podawczym PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie.

Termin składania ofert upływa dnia 06-11-2017r. o godzinie 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 06-11-2017r. o godz. 10:30 w siedzibie PEC Sp. z o.o.
w lokalu nr 127.

W sprawie obejrzenia lokalu lub uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z Działem Administracji i Gospodarki Materiałowej tel. (044) 633-33-36 w. 340, lok. 213, w godz. 8:00 - 14:00.

PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie zastrzega możliwość unieważnienia postępowania konkursowego bez podania przyczyny.

 

Poniżej do pobrania Regulamin konkursu wraz z załącznikami. 

- Regulamin

- Opis lokalu

- Wzór umowy najmu

- Formularz oferty

Modernizacja magistrali ciepłowniczej

Czytaj więcej...Trwają prace związane z modernizacją magistrali ciepłowniczej w okolicach Grocholic. Ich zakończenie planowane jest z końcem października.

 

Realizacja prac modernizacyjnych polega m.in. na usunięciu starych powłok malarskich, zabezpieczeniu antykorozyjnym rurociągu oraz elementów stalowych i betonowych podpór, wymianie starej zdegradowanej izolacji na nowoczesną z wełny skalnej oraz pianki poliuretanowej wraz z płaszczem z blachy ocynkowanej.

Istotnym celem inwestycji jest również obniżenie strat na przesyle ciepła.

Wykonawcą prac modernizacyjnych jest firma MAGWENT Sp. z o.o. ze Zduńskiej Woli, wyłoniona w drodze przetargu publicznego. Dobra organizacja robót pozwoliła uniknąć utrudnień na newralgicznym dla komunikacji odcinku drogi pomiędzy Grocholicami a Elektrownią i Kopalnią.

 

Prace związane są z realizacją projektu „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie”, na którego realizację spółka otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości ponad 10 milionów zł. Zadanie realizowane jest  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.