Ponad 10 mln zł na modernizację sieci ciepłowniczej w Bełchatowie

Czytaj więcej...Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie otrzymało ok. 10 milionów zł na realizację projektu „Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie”. Umowa na jego realizację została podpisana przez Zarząd PEC Sp. z o.o. 30 czerwca 2017 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Projekt  realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Koszt całkowity projektu wynosi 16 646 262,81 zł brutto, natomiast wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności to 10 150 160,00 zł.

Czytaj więcej...

Dbamy o ciepłe relacje

Czytaj więcej... Za nami Dni Bełchatowa. W ostatni weekend naszą specjalną strefę ciepła odwiedziło wielu milusińskich. Czekały na nich książeczki i kolorowanki o Czerwonym Kapturku, który uczy mądrze korzystać z ciepła systemowego,  a także słodycze  i jabłka. Nie zabrakło także firmowych upominków.

 

Młodzi bełchatowianie mogli również poznać Kota Kluchę, nową maskotkę firmową PEC, a jednocześnie jednego z bohaterów naszej książkowej publikacji. Ogromny brzuch Kota Kluchy, gęste wąsy i długi ogon stały się główną atrakcją dzieciaków, które mogły miło spędzić czas w jego towarzystwie podczas niedzielnego pikniku.

 

W naszej strefie można było znaleźć także ciepłe schronienie podczas kapryśnej pogody.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o przetargu (ZP/070/2017)

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych (ZP/070/2017).

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Modernizacja sieci napowietrznej w celu zmniejszenia strat przesyłu ciepła - etap Grocholice. W ramach projektu wymieniona zostanie izolacja na odcinku 0,4 km sieci napowietrznej.

 

Ww. robota budowlana jest ujęta w pkt. 10 Harmonogramu Realizacji Projektu pn. „Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w Bełchatowie”, współfinansowanego w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Nr umowy: POIS.01.05.00-00-0047/16-00.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz materiały dodatkowe do SIWZ dostępne na stronie internetowej http://www.bip.pec-belchatow.ires.pl/