Przebudowa sieci ciepłowniczej 2017-2023

Czytaj więcej...

Niedawno informowaliśmy, że projekt PEC Bełchatów pn. „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie” znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania z NFOŚiGW w ramach Działania 1.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2017-2022 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Umowa na realizację inwestycji zostanie podpisana przez Zarząd PEC Bełchatów jeszcze w tym roku. Na realizację pierwszych zadań już zostały ogłoszone przetargi.

Poniżej przedstawiamy szczegóły inwestycji.

 

Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2017-2023 i obejmie następujące obszary:

 

Rok  2017

 • Remont izolacji w celu zmniejszenia strat ciepła na sieci napowietrznej - etap Grocholice – WS 3 (granice miasta)
 • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory K-15/A/III (okolice bl. 125 i 126 na os. Dolnośląskim) do budynków węzłów grupowych przy ul. Bema i Sikorskiego w Bełchatowie

 Rok  2018

 • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych od komory K-16/1 (okolice ul. Mielczarskiego i rzeki Rakówki) do ul. Mielczarskiego 2-50 (nr parzyste) oraz Budowlanych 3, 4, 5, 10, 11, 12
 • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory K-15 do K-20/1 (okolice skrzyżowania ul. Edwardów i Wojska Polskiego)

 Rok 2019

 • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w obszarze ul. Krętej, Kaczkowskiego, Mickiewicza - etap I
 • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych - os. Dolnośląskie od K-35 do bl. 333

 Rok 2020

 • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych - os. Dolnośląskie od K-35 do bl. 138-149 oraz do bl. 334-340
 • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory K-15/B do budynków nr 1, 3, 5, 7 przy ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie
 • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od studni K-15/B/A do budynku nr 19 B przy ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie

 Rok 2021

 • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w obszarze ul. Krętej, Kaczkowskiego, Mickiewicza - etap II

 Rok 2022

 • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wschodniej, Zielonej, Północnej - etap I

 Rok 2023

 • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wschodniej, Zielonej, Północnej - etap II

 Ponadto w ramach projektu przewidziana jest modernizacja wyeksploatowanych węzłów cieplnych oraz likwidacja węzłów grupowych i zastąpienie ich węzłami indywidualnymi.

 

 

Wyniki przetargu ZP/068/2017

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie jako Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) - informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym ZP/068/2017.

 

Pełna treść zawiadomienia.

Ogłoszenie o przetargu (ZR/219/2017)

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług koparko-ładowarki wraz z obsługą operatorską na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie (ZR/219/2017).

 

Tryb postępowania: Przetarg organizowany jest zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawę materiałów i urządzeń oraz świadczenie usług dla PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie”, udostępnionym Oferentom na stronach www.pec-belchatow.pl.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Świadczenie usług koparko-ładowarki wraz z obsługą operatorską na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz materiały dodatkowe do SIWZ dostępne na stronie internetowej http://www.bip.pec-belchatow.ires.pl/