Podstawowa działalność

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. działa w oparciu o uzyskane koncesje:

1. Na przesyłanie i dystrybucję ciepła - decyzja Prezesa URE PCC/587/172/U/OT-4/98/MM z dnia 12.11.1998 r.

Zmiany:
decyzja Prezesa URE PCC/587/S/172/U/3/99 z dnia 07.09.1999 r.
decyzja Prezesa URE PCC/587A/172/W/3/2001/ASA z dnia 16.05.2001 r.

decyzja Prezesa URE PCC/587-ZTO/172/W/OŁO/2007/DS z dnia 23.11.2007 r.

 

2. Na obrót ciepłem - decyzja Prezesa URE OCC/155/172/U/OT-4/98/MM z dnia 12.11.1998 r.
Zmiany:
decyzja Prezesa URE OCC/155/S/172/U/3/99 z dnia 07.09.1999 r.

decyzja Prezesa URE OCC/155-ZTO/172/W/OŁO/2007/DS z dnia 23.11.2007 r.

 

Działalność PEC Sp. z o. o. obejmuje głównie dystrybucję ciepła do celów grzewczych i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb miasta Bełchatowa. Energia cieplna jest sprzedawana odbiorcom poprzez system ciepłowniczy, uruchomiony w 1975 roku na bazie wybudowanej Ciepłowni na węgiel kamienny. Ciepłownia Miejska, pełniąca rolę źródła szczytowego od kwietnia 2001 r. została wyłączona z systemu ciepłowniczego.

 

Obecnie podstawowym źródłem ciepła dla miasta jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., skąd ciepło przesyłane jest do przepompowni w mieście rurociągiem o długości 12,04 km. Od września 1998 r. uruchomiono drugie źródło ciepła - spalarnie odpadów medycznych spółki ECO-ABC. Pozyskanie ciepła z tego źródła ma charakter marginalny.

 

b_200_150_16777215_00_images_stories_firma_obszar_dzialalnosci_D6_elektrownia-miasto_trasa_ciepocigu_satelitarna.jpg

Dystrybucja ciepła odbywa się na zasadzie przesyłu energii cieplnej zawartej w wodzie gorącej za pośrednictwem dwóch sieci magistralnych wyprowadzonych z przepompowni. Na tych magistralach usytuowanych jest 158 komór i studzienek ciepłowniczych. Całkowita długość miejskich sieci ciepłowniczych wysokich parametrów wynosi 127,74 km, w tym 88,47 km wykonane jest w technologii rur preizolowanych. Stan techniczny sieci jest bardzo zróżnicowany ze względu na stosowane technologie wykonania jak i na różny okres eksploatacji. Do sieci rozdzielczej obu magistral podłączonych jest 2412 węzłów i rozdzielni cieplnych, z tego 308 węzłów w budownictwie wielorodzinnym, w których 100% jest z pełną automatyką.