Źródło energii cieplnej

Głównym źródłem energii cieplnej jest PGE Elektrownia Bełchatów, a dokładniej trzy uciepłownione bloki energetyczne 10, 11 i 12. Każdy z bloków zasila po trzy wymienniki para/woda z upustów 3, 4 o znaczącym skojarzeniu i 7 upustu turbin.

 

Parametry czynnika:
na I wymienniku (3 upust)
- para 186°C /0.257 MPa (zasil.)
- woda l20°C/l,2 MPa

na II wymienniku (4 upust)
- para 250°C / 0,483 MPa (zasil.)
- woda l48°C/l,2 MPa

na III wymienniku (7 upust)
- para 295°C / 0,957 MPa (zasil.)
- woda l73°C/l,2 MPa

 

Pozyskana energia w postaci gorącej wody przesyłana jest z kolei na następne wymienniki woda/woda z tym, że trzy wymienione wyżej zespoły wymienników zasilają po jednym wymienniku (CW 150-1599-12/16) o ogólnej mocy 75 MW każdy, stanowiąc układ wtórny stacji ciepłowniczej w PGE Elektrowni Bełchatów SA.
Trzy wymienniki po 75 MW (225 MW) mocy stanowią źródła pozyskiwania energii cieplnej. Do systemu ciepłowniczego miasta Bełchatowa trafia znaczna część tej energii. Wymienniki na bloku 10 i 11 posiadają rezerwowe zasilanie oparte o nieuciepłownione bloki.
Tu docieramy do wody ( woda zdemineralizowana odgazowana termicznie z korekcją fosforanowo kotaminową) jako nośnika energii cieplnej dla odbiorców. Przetłaczaniem i regulacją tego medium zajmuje się system mikroprocesorowy sterowania i wizualizacji oparty o dwa sterowniki Simatic serii S7-400, nadzorujący pracę urządzeń w stacji D6, tj. wymienników oraz przepompowni dla miasta i części przemysłu.

 

Stacja D-6
Stacja D6 to zespół pomp przetłaczających wodę do miasta składająca się z : trzech pomp wstępnych typu OMEGA 250 - 600A o wydajności 1429 m3/h każda, ściągających wodę z miasta i wtłaczających do wymienników (woda/woda) .
Po odebraniu ciepła w wymienniku (woda/woda) czynnik grzewczy wtłaczany jest ponownie do magistrali. Do osiągnięcia odpowiednich parametrów hydraulicznych
(ciśnienia) służą trzy pompy główne, dwie pompy typu HPK- Sx 350-500 o wydajności 2003.00 m3/h każda, oraz jedna 25A50-CN (770m3/h). Pompy wstępne i dwie pompy główne wyposażone są w falownik do płynnej regulacji obrotów silników . Sterowanie silnika oparte jest na metodzie bezpośredniego sterowania momentem (Direct Torgue Control = DTC).
Przetłaczany czynnik w stacji D6 osiąga parametry do 135°C oraz do 1,15 MPa.

 

b_200_150_16777215_00_images_stories_firma_obszar_dzialalnosci_D6_pict0021.jpgPrzeprowadzona w 2008r. modernizacja stacji D-6 przyczyniła się do wydatnej poprawy dopasowania urządzeń w stacji do aktualnych i perspektywicznych wymagań odbiorców oraz do wprowadzenia racjonalnej, zmiennoobrotowej regulacji wydajności pomp sieciowych.