Sieci cieplne

Miejska sieć ciepłownicza rozpoczyna się od pierwszych zasuw za kolektorem mieszającym, gdzie dwoma rurociągami Dn 500 i Dn 600 dostarczany jest czynnik grzewczy do sieci rozdzielczej i dalej do węzłów.

 

Podstawowy podział sieci eksploatowanej przez PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie:

 

- układ BOT Elektrownia Bełchatów (Rogowiec) – PEC (miasto Bełchatów) – napowietrzna magistrala ciepłownicza 2 x DN 700, długość całkowita – 12 040 mb (własność PEC – 11 668 mb);
- układ miejski – sieć wysokich parametrów – zakres średnic od DN 600 do DN 20, długość całkowita sieci – ok. 105 975 mb; w tym:
  - sieci preizolowane DN 400 – DN 20, długość całkowita ok. 50 847 mb
  - sieci kanałowe DN 500 – DN 20, długość całkowita ok. 53 428 mb
  - sieci napowietrzne DN 600 – DN 200, długość całkowita ok. 1 700 mb
- układ miejski - sieć niskich parametrów – długość całkowita sieci – ok. 14 500 mb;
- układ miejski - komory i studzienki sieciowe na sieci kanałowej - 175 szt. Zamontowana w nich armatura odcinająca (zasuwy, przepustnice, zawory) pozwala na skuteczne zamykanie i odwadnianie niewielkich odcinków sieci, a co za tym idzie minimalizację czasu usuwania awarii, wykonywania remontów lub nowych podłączeń do sieci

 

Całkowita długość sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez PEC Bełchatów wynosi ponad 132 km. Całkowita pojemność sieci wysokich parametrów wynosi ok. 13200 m3

Przesył ciepła do odbiorców odbywa się dwoma magistralami:

 

- magistralą „Północ” 2 x Ø 500 zasilającą odbiorców w zachodniej i północno – zachodniej części miasta,
- magistralą „Wschód” 2 x Ø 600 zasilającą osiedle Binków, centralną część miasta oraz docelowo odbiorców zlokalizowanych w północnej i północno – wschodniej części miasta.


Obszar, jaki obejmuje sieć cieplna przedstawia mapa (w tle miasto Bełchatów).

siec