Węzły cieplne

Węzeł cieplnyBełchatów należy do miast o dużym stopniu uciepłownienia centralnego. Ciepło z miejskiego systemu ciepłowniczego dostarczane jest do ok. 90 % mieszkańców miasta. Spółka PEC eksploatuje 219 węzłów cieplnych własnych i na zlecenia odpłatnej konserwacji i eksploatacji o ogólnej mocy ok. 57 MW. Pozostałe jednostki administracyjne eksploatują ok. 140 węzłów o łącznej mocy 47 MW.
Ilościowo dużą grupę reprezentują również odbiorcy indywidualni, którzy eksploatują 1150 węzłów o mocy sumarycznej 20 MW. Ogólna moc zamówiona przez odbiorców w PEC sięga ok. 125 MW.

 

Telemetria-Hala EnergiaAktualnie trwa rozbudowa i standaryzacja istniejącego systemu telemetrii, która pozwoli na monitorowanie pracy większości dużych węzłów cieplnych w mieście ze stanowiska dyspozytora w siedzibie firmy. Służby PEC mogły będą czuwać nad pracą węzłów znając bieżące główne parametry pracy węzłów, m.in.: temperatury zasilania i powrotu po stronie wysokiej, temperatury po stronie niskiej instalacji c.o. i c.w.u., temperaturę zewnętrzną rejestrowaną przez czujnik regulatora, ciśnienia zasilania i powrotu, przepływ po stronie wysokiej, wskazania licznika uzupełniania instalacji wewnętrznej, ciśnienia zimnej wody.