Historia

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. funkcjonuje na terenie miasta Bełchatowa - siedziba ul. Wojska Polskiego 132.
Podstawową działalnością Spółki jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców Bełchatowa w zakresie przesyłu i dystrybucji energii cieplnej.
PEC Sp. z o.o. została utworzona z dniem 1 lutego 1999 roku w wyniku połączenia dwóch Spółek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bełchatowie oraz Ciepłociąg Spółka z o.o. w Bełchatowie i zostało wyposażone w majątek łączących się Spółek.

 

Udziałowcami Spółki są : Gmina Miasto Bełchatów oraz PGE Elektrownia Bełchatów Spółka Akcyjna. Struktura procentowa udziałów wynosi:
Gmina Miasto Bełchatów - 86,92%
PGE Elektrownia Bełchatów S.A. - 13,08%

 

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat następowały przeobrażenia w zakresie organizacji i funkcjonowania Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, które ostatecznie wykształciły obecną formę organizacyjno-prawną tzn. doprowadziły do utworzenia spółki prawa handlowego.

 

 

KALENDARIUM HISTORYCZNE SPÓŁKI

 

początek lat 50-tych - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełchatowie

 

1973 - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełchatowie z siedzibą
przy ul. Pabianickiej 72;

w skład zakładów przedsiębiorstwa wchodził Zakład Gospodarki Cieplnej

 

1974 -Powiatowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Bełchatowie
przy ul. Pabianickiej 72

 

1975 - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełchatowie z siedzibą
przy ul. Pabianickiej 72

 

1988 - podział PGKiM na:
1/ Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bełchatowie z siedzibą
przy ul. Pabianickiej 72

2/ Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bełchatowie z siedzibą przy ul. Kwiatowej 6

 

1991 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie z siedzibą przy ul. Kwiatowej 6, a od grudnia 1996 przy ul. Wojska Polskiego 132

 

1999 Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 132 od dnia 01.02.1999r. w wyniku połączenia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S-ka z o.o. ze Spółką „Ciepłociąg".