Kiedy rozpoczyna się i kończy sezon grzewczy?

Sezon grzewczy rozpoczyna się i kończy w momencie zgłoszenia przez odbiorców lub administratorów takiej potrzeby.