Modernizacja magistrali ciepłowniczej

b_200_150_16777215_00_images_Magistrala_10_2017.jpgTrwają prace związane z modernizacją magistrali ciepłowniczej w okolicach Grocholic. Ich zakończenie planowane jest z końcem października.

 

Realizacja prac modernizacyjnych polega m.in. na usunięciu starych powłok malarskich, zabezpieczeniu antykorozyjnym rurociągu oraz elementów stalowych i betonowych podpór, wymianie starej zdegradowanej izolacji na nowoczesną z wełny skalnej oraz pianki poliuretanowej wraz z płaszczem z blachy ocynkowanej.

Istotnym celem inwestycji jest również obniżenie strat na przesyle ciepła.

Wykonawcą prac modernizacyjnych jest firma MAGWENT Sp. z o.o. ze Zduńskiej Woli, wyłoniona w drodze przetargu publicznego. Dobra organizacja robót pozwoliła uniknąć utrudnień na newralgicznym dla komunikacji odcinku drogi pomiędzy Grocholicami a Elektrownią i Kopalnią.

 

Prace związane są z realizacją projektu „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie”, na którego realizację spółka otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości ponad 10 milionów zł. Zadanie realizowane jest  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.