PEC modernizuje sieć ciepłowniczą

b_200_150_16777215_00_images_Projekt_2018_v1.jpgNasza spółka w 2017 roku otrzymała ponad 10 milionów zł  z NFOŚiGW na realizację projektu „Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

 

Poniżej przedstawiamy informację o dotychczasowej realizacji poszczególnych zadań projektu oraz planach prac w roku bieżącym. 

 

 

W roku 2017  wykonano następujące zadania:

• kompleksowo przebudowano i zmodernizowano ok. 300 m sieci ciepłowniczej w rejonie  ul. Sikorskiego i Bema

• zmodernizowano wyeksploatowane węzły cieplne w blokach 128, 129 i 137A na osiedlu Dolnośląskim 

• na magistrali ciepłowniczej  w okolicach Grocholic na odcinku około 400 metrów usunięto stare powłoki malarskie ze skorodowanych elementów konstrukcji stalowych i betonowych oraz ponownie je zabezpieczono. Na całym odcinku wymieniono również izolację.

 

Na rok 2018 PEC zaplanował wykonanie następujących zadań:

• Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych w rejonie ul. Mielczarskiego oraz na os. Budowlanych do bloków nr 3, 4, 5, 10, 11, 12.

• Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory K-15 do K-20/1 (rejon nowo projektowanej ulicy Kopeckiego).

• Likwidacja wyeksploatowanych węzłów grupowych oraz modernizacja węzłów indywidualnych w blokach 137B, C, D, E na osiedlu Dolnośląskim.

 

Zakończenie prac jest planowane przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego.