O projekcie UE

 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie otrzymało ok. 21 milionów zł na realizację projektu "Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie".
 
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ), Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii.
Umowa na jego realizację została podpisana przez Zarząd PEC Sp. z o.o. 3 października 2011 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 
 
Przedsięwzięcie początkowo zostało podzielone na 25 etapów obejmujących różne lokalizacje na terenie miasta. Łączna długość sieci poddana modernizacji – ok. 23 km, nakłady finansowe - ponad 29 mln zł.
Dzięki możliwości wykorzystania powstałych oszczędności poprzetargowych w trakcie realizacji projektu oraz możliwości zwiększenia dofinansowania, przedsiębiorstwo planuje sfinansować ze środków UE dodatkowe 13 zadań, dzięki czemu zakres projektu został zwiększony i podzielony jest obecnie na 38 etapów obejmujących różne lokalizacje na terenie całego miasta, a łączna długość zmodernizowanej sieci wyniesie ponad 26 km.
 
W ramach projektu planowana jest przebudowa i modernizacja sieci cieplnej w Bełchatowie, która obejmuje likwidację istniejącej sieci kanałowej i zastąpienie jej nowoczesnymi sieciami preizolowanymi, modernizację wyeksploatowanych sieci wysokich parametrów, likwidację węzłów grupowych i zastąpienie ich węzłami indywidualnymi oraz remont izolacji napowietrznej poprzez wymianę izolacji. Realizacja inwestycji pozwoli na poprawę stanu technicznego sieci, dzięki czemu zostaną zmniejszone straty generowane w procesie przesyłu oraz zmniejszy się ryzyko powstawania awarii w kolejnych latach.
 
 
Zakres zadań na 2015 rok (mapa):
- Remont izolacji napowietrznej sieci cieplnej "Binków" od PS-109/1 do PS-113.
- Remont izolacji napowietrznej sieci cieplnej "Binków" przy ul. Przemysłowej w Bełchatowie.
- Remont izolacji napowietrznej sieci cieplnej DN700 w Bełchatowie – rejon Grocholice oraz Rogowiec
- Modernizacja układów zasilania poprzez wymianę wyeksploatowanych węzłów indywidualnych w budynkach użyteczności publicznej:
ul. 1-go Maja 4a - Przedszkole nr 1
ul. Edwardów 5 - PG nr 3 - część sportowa
ul. Budryka 12 - Przedszkole nr 6
ul. Słowackiego 8 - SP nr 13
os. Dolnośląskie 204B – Gwarek
ul. Czyżewskiego 7 – PGM
- Modernizacja układów zasilania  poprzez likwidację  wyeksploatowanych węzłów  grupowych i zastąpienie ich  węzłami indywidualnymi - os. Dolnośląskie 212, 213, 214, 215.
- Budowa i przebudowa osiedlowej sieci cieplnej wraz z likwidacją węzła grupowego bl. 214.
- Modernizacja komory ciepłowniczej K-21 (ul. Dąbrowskiego).
- Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Kaczkowskiego w Bełchatowie
 
 
Termin zakończenia projektu zaplanowano na jesień 2015 roku.