Zgromadzenie wspólników

 

Gmina Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
(82,95 % udziału w kapitale zakładowym, co daje 70.091 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł)

 

 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów
(17,05 % udziału w kapitale zakładowym, co daje 14.411 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł).