Rada nadzorcza

Organem nadzorującym działalność PEC Sp. z o.o. jest Rada Nadzorcza w składzie:

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Piotr Skupiński

 

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Przemysław Pąśko

 

Sekretarz Rady Nadzorczej - Marian Holak