Zarząd

Zarząd PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie wypełnia swoje zadania w składzie:

 

Prezes Zarządu  Dyrektor Naczelny - Grzegorz Zegarek

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, specjalność zarządzanie firmą i zarządzanie w administracji publicznej. W latach 2012-2015 zastępca Dyrektora w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Bełchatowie. Długoletni działacz samorządowy.

Członek Rady Innowacji Województwa Łódzkiego, której celem jest wsparcie strategicznych działań związanych z gospodarczym rozwojem regionu.

 

Wiceprezes Zarządu Dyrektor Techniczny - Paweł Uznański

Od 1999 roku związany z PEC Bełchatów. Początkowo zatrudniony na stanowisku specjalisty technicznego, następnie powierzono mu funkcję Kierownika Działu Inwestycji i Rozwoju. Od 2006 r. na stanowisku Głównego Inżyniera w PEC Bełchatów, a od 2009 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Technicznego. Posiada doświadczenie z pełnionej do 2012 r. funkcji biegłego sądowego w dziedzinie energetyki; autor wielu opracowań z zakresu efektywności energetycznej i ekonomicznej modernizacji instalacji ciepłowniczych oraz budynków, audytor energetyczny; mgr inż., absolwent Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Częstochowskiej w specjalności ogrzewnictwa, wentylacji i ochrony atmosfery. Ponadto w 2006 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem komunalnym prowadzone przez Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

 

Prokurenci:

Paweł Błaźniak

Agnieszka Piotrowska