Zakończono budowę sieci cieplnej przy ul. Kościuszki

W październiku br. zakończono budowę i uruchomiono sieć rozdzielczą wraz z przyłączami do budynków przy ul. Kościuszki w Bełchatowie. Inwestycja pn. "Budowa sieci cieplnej rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w centrum Bełchatowa" została zrealizowana częściowo w oparciu o pożyczkę udzieloną ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.wfosigw.lodz.pl).

 

Ponad 21 mln dotacji dla PEC na modernizację sieci ciepłowniczej

3 października br. PEC Bełchatów podpisał Umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) na dofinansowanie projektu inwestycyjnego „Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie" w ramach Działania 9.2. Efektywna dystrybucja energii w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko".

Czytaj więcej...