Informacja

Informujemy, że w dniu 14.08.2017r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie jest nieczynne. Zgłoszenia awarii przyjmowane będą jak zwykle, pod numerem telefonu 993.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/069/2017

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie jako Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) - publikuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym ZP/069/2017.

 

Pełna treść ogłoszenia.

Wyniki przetargu ZP/070/2017

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie jako Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) - informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym ZP/070/2017.

 

Pełna treść zawiadomienia.