Przywrócono dostawy ciepła

PEC sp. z o.o. informuje o przywróceniu dostaw ciepłej wody do budynków położonych przy ulicach Bema i Sikorskiego.

Modernizacja sieci przy ul. Bema i Sikorskiego

Czytaj więcej...Z początkiem lipca rozpoczęły się prace budowlane związane z wymianą sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Sikorskiego i Bema. Zadanie ujęte jest w projekcie pn. „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie”, na który PEC Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wykonawcą robót jest firma ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o. z Łodzi.

 

W ramach zadania wykonana zostanie kompleksowa przebudowa i modernizacja około 300m sieci ciepłowniczej. Istniejąca obecnie stara sieć kanałowa zostanie zastąpiona nowoczesną siecią preizolowaną. Wartość robót realizowanych na tym terenie wynosi 283 981,56 zł brutto.

Czytaj więcej...

Ponad 10 mln zł na modernizację sieci ciepłowniczej w Bełchatowie

Czytaj więcej...Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie otrzymało ok. 10 milionów zł na realizację projektu „Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie”. Umowa na jego realizację została podpisana przez Zarząd PEC Sp. z o.o. 30 czerwca 2017 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Projekt  realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Koszt całkowity projektu wynosi 16 646 262,81 zł brutto, natomiast wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności to 10 150 160,00 zł.

Czytaj więcej...