Informacja o przebiegu prac modernizacyjnych

Kontynuowane są prace na największej tegorocznej inwestycji PEC, tj. wymianie rurociągów wraz z modernizacją komór ciepłowniczych. Trwają prace związane z  przebudową osiedlowych sieci cieplnych w Bełchatowie.

 

1. W dniu 12.07.2013 r. uruchomiono ciepło do budynków przy ul Czaplinieckiej 44, 44B, 44C, 44D, 44E, 44G oraz 48 (rejon hotelu „Energetyk”). Obecnie trwają tam prace odtworzeniowe.

 

2. Obecnie pozbawieni są dostaw ciepła odbiorcy przy ul. Czaplinieckiej 96, 98 i 100. Uruchomienie dostaw ciepła w tym rejonie planowane jest na dzień 24.07.2013 r.

 

 3. Od dnia 16.07.2013 r. do dnia 2.08.2013 r. w związku z przebudową sieci oraz likwidacją węzła grupowego będą pozbawieni dostaw ciepła mieszkańcy na os. Tysiąclecia oraz przy ul. 1 Maja 15-33. Oprócz wymiany sieci cieplnej konieczna jest tam budowa w każdym z budynków węzła cieplnego. Po likwidacji węzłów grupowych każdy z budynków będzie zasilany i rozliczany odrębnie. W blokach tych zmienią się także, na niższe, stawki opłat pobierane za ciepło, gdyż odbiorcy będą zaliczeni do grupy B (dotychczas grupa C).

 

W związku z koniecznością wykonania prac włączeniowych dla os. Tysiąclecia konieczne będzie też zatrzymanie w dniach 16.07-18.07.2013 r. dostaw ciepła dla budynków na os. Wolność oraz przy ul. Wieczorkiewicza, Kwiatowej 3, 6, 8, 1-go Maja 4 (przychodnia TCM), 4A (PS 1), 6 (I LO), Kościuszki 2-12 (parzyste), 19-go Stycznia (nieparzyste), Dąbrowskiego 7, pl. Narutowicza 1A (MCK)

 

4. W ostatnim etapie planowana jest przebudowa sieci na os. Okrzei oraz w rejonie Hotelu Sport i Hali Sportowej. W dniach 2.08.2013 r. do 7.08.2013 r. dostaw ciepła będzie pozbawiony Hotel Sport i Hala Sportowa przy ul. 1 Maja. W dniach 2.08-23.08.2013 r. nie będzie dostaw ciepła dla odbiorców przy ul. 1 Maja 55, 57A, 57B, 57C, natomiast w dniach 6.08-23.08.2013 r. dla odbiorców na os. Okrzei 1, 2, 7, 8, 9.

 

Ponadto mogą nastąpić kilkugodzinne dodatkowe przerwy w dostawie ciepła, związane z pracami przełączeniowymi.

 

Remontujemy dla Was

Prace na ulicy Wojska Polskiego

   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, iż z uwagi na konieczność wymiany starej sieci ciepłowniczej w piątek 28.06.2013 ok. godz. 19:00 zostanie wyłączony z ruchu odcinek jezdni ul. W. Polskiego od skrzyżowania ulic W. Polskiego z Al. St. Kard. Wyszyńskiego do skrzyżowania z drogą wewnętrzną w kierunku os. Dolnośląskiego w rejonie stacji paliw BP. Objazdy będą odbywały się ulicami: Kolejową, Wyszyńskiego oraz wewnętrzną drogą osiedlową w rejonie stacji paliw BP, według wykonanego oznakowania tymczasowego (mapka poniżej).

Czytaj więcej...

Uniważnienie przetargu nieograniczonego ZR/164/2013

Nr sprawy: ZR/164/2013

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie jako Zamawiający działając na podstawie §12 pkt. 12.2. „Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawę materiałów i urządzeń oraz świadczenie usług dla PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie” z dnia 7.03.2011 r. ze zmianami - informuje, zgodnie z  §12 ust. 12.1. pkt. 2 i 4 „Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawę materiałów i urządzeń oraz świadczenie usług dla PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie” z dnia 7.03.2011 r. ze zmianami, unieważnia się przetarg nieograniczony ZR/164/2013  na wykonanie PRZEBUDOWY OSIEDLOWEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ OD K-16/4 DO K-16/5 W BEŁCHATOWIE.