Wyniki przetargu ZP/070/2017

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie jako Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) - informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym ZP/070/2017.

 

Pełna treść zawiadomienia.

Przywrócono dostawy ciepła

PEC sp. z o.o. informuje o przywróceniu dostaw ciepłej wody do budynków położonych przy ulicach Bema i Sikorskiego.

Modernizacja sieci przy ul. Bema i Sikorskiego

Czytaj więcej...Z początkiem lipca rozpoczęły się prace budowlane związane z wymianą sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Sikorskiego i Bema. Zadanie ujęte jest w projekcie pn. „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie”, na który PEC Sp. z o.o. otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wykonawcą robót jest firma ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o. z Łodzi.

 

W ramach zadania wykonana zostanie kompleksowa przebudowa i modernizacja około 300m sieci ciepłowniczej. Istniejąca obecnie stara sieć kanałowa zostanie zastąpiona nowoczesną siecią preizolowaną. Wartość robót realizowanych na tym terenie wynosi 283 981,56 zł brutto.

Czytaj więcej...