Ogłoszenie o przetargu (ZR/228/2018)

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług koparko-ładowarki wraz z obsługą operatorską na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie (ZR/228/2018).

 

Tryb postępowania: Przetarg organizowany jest zgodnie z zasadami określonymi w „Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawę materiałów i urządzeń oraz świadczenie usług dla PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie”, udostępnionym Oferentom na stronach www.pec-belchatow.pl.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Świadczenie usług koparko-ładowarki wraz z obsługą operatorską na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz materiały dodatkowe do SIWZ dostępne na stronie internetowej http://www.bip.pec-belchatow.ires.pl/

Ogłoszenie o przetargu (ZP/072/2018)

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych (ZP/072/2018).

 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Modernizacja wyeksploatowanych węzłów cieplnych oraz likwidacja węzłów grupowych i zastąpienie ich węzłami indywidualnymi: os. Dolnośląskie 137B, os. Dolnośląskie 137C, os. Dolnośląskie 137D, os. Dolnośląskie 137E..

 

Ww. robota budowlana jest ujęta w pkt. 11 Harmonogramu Realizacji Projektu pn. „Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w Bełchatowie”, współfinansowanego w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Nr umowy: POIS.01.05.00-00-0047/16-00.

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz materiały dodatkowe do SIWZ dostępne na stronie internetowej http://www.bip.pec-belchatow.ires.pl/

Zmień bojler na kaloryfer

Czytaj więcej...W zimie rozgrzewa kaloryfer na ścianie, a wiosną zaczyna się sezon na kaloryfer na brzuchu.  Właśnie z myślą o nim specjaliści od gorących kaloryferów w mieszkaniach przygotowali specjalny trening pn. „Zmień bojler na kaloryfer” podczas zbliżającego się 2. Bełchatowskiego Biegu Nocnego, który odbędzie się w sobotę 28 kwietnia br. 

 

 

 

Spółka PEC wraz z Miejskim Centrum Sportu przygotowała specjalną strefę treningową dla uczestników i kibiców 2. Bełchatowskiego Biegu Nocnego, gdzie pod okiem i kierunkiem instruktora będą mogli  przygotować się do biegu i poprawić swoją kondycję fizyczną. Akcję swym patronatem objęła Prezydent Miasta Bełchatowa, Mariola Czechowska.

 

W ramach akcji organizatorzy zadbają o kaloryfery, ale nie te w mieszkaniach. Głównym celem akcji jest wyćwiczenie przysłowiowego kaloryfera na brzuchu. Do podjęcia wyzwania i walki o kaloryfer zaproszeni zostali tym razem bełchatowscy biegacze. W miasteczku biegowym w parku przy Placu Narutowicza, 28 kwietnia br., w godz. 18.00-21.00, zostanie przeprowadzony pod okiem profesjonalnego instruktora specjalny trening.

 

Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma broszurę z zestawami ćwiczeń do samodzielnych treningów.  Pomogą one wzmocnić mięśnie brzucha i poprawić sylwetkę przed latem. Zestawy dostępne są również na kanale YouTube i Facebooku pod nazwą „Ciepła Strona Życia”.  Na uczestników tej nietypowej rozgrzewki czekają także inne niespodzianki.

 

Zachęcamy do systematycznej aktywności fizycznej w ramach akcji treningowej “Zmień bojler na kaloryfer”. Przecież każdy z nas ma kaloryfer, tylko czasem niepotrzebnie schowany. Odkryjmy go więc na nowo.