Postój technologiczny

Czytaj więcej...Informujemy, że jutro, tj. 18 kwietnia 2018 r., będą prowadzone prace technologiczne na sieci ciepłowniczej od ul. Wojska Polskiego do ul. Okrzei. Prace rozpoczną się od godz. 5:00 i potrwają do późnych godzin popołudniowych.


W celu przeprowadzenia koniecznych prac technologicznych niezbędne będzie odseparowanie  odcinka sieci i jej częściowe odwodnienie. W związku z tym czasowo dostaw ciepła pozbawieni będą odbiorcy ciepła przy:

  • ul. Wojska Polskiego 46 A, 48, 50, 52 B,
  • ul. Nehrebeckiego 8, 10, 14, 16, 18
  • ul. Szpotańskiego 6, 8, 9, 12.


Służby techniczne PEC będą pracowały nieprzerwanie, do czasu zakończenia prac technologicznych i przywrócenia dostaw ciepła.

Za utrudnienia przepraszamy.

Bieżące informacje o przebiegu prac znajdziecie Państwo na www.pec-belchatow.pl lub u Dyspozytora PEC Sp. z o.o., tel. 993 lub 44 633 33 36.

Rozpoczęcie prac w okolicach ul. Kopeckiego

W dniu 12 kwietnia 2018 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podpisało umowę z firmą TERMOEKOLOGIA Sp. z o.o. z siedzibą 61-066 Poznań ul. Abp Walentego Dymka 304/1 na "Budowę i przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory K-15 do K-20/1." (okolice targowiska miejskiego). Wartość podpisanej umowy wynosi 2.519.040 zł. Zadanie będzie wykonywane w ramach projektu pn. ,,Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie”, na które PEC Sp. z o. o. otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

 

W dniu 16 kwietnia 2018 r. nastąpi przekazanie placu budowy firmie, zakończenie umowy planowane jest na 20 lipca 2018 r W ciągu tego okresu wykonana zostanie kompleksowa przebudowa i modernizacja ok. 600 m sieci ciepłowniczej na tym terenie. W ramach prac zostaną usunięte stare rurociągi zabudowane w technologii kanałowej i zastąpione rurociągami preizolowanymi co ograniczy straty generowane na przesyle. Nowa sieć będzie wyposażona w instalację alarmową, umożliwiającą szybkie wykrywanie i lokalizowanie usterek i awarii.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ZP/71/2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie jako Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) - publikuje ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu przetargowym ZP/071/2018.

 

Pełna treść ogłoszenia.