Awaria sieci ciepłowniczej przy ul. Dąbrowskiego usunięta

Informujemy, że awaria sieci ciepłowniczej przy ul. Dąbrowskiego została usunięta 13 kwietnia i o godz. 16.30 przywrócono dostawy ciepła dla mieszkańców: os. Okrzei 1, 2, 7, 8 i 9, ul. 1 Maja 55 i 57, ul. Dąbrowskiego 18, os. 1000-lecia, os. Wolność, ul. Kwiatowej, ul. 1 Maja (pozostałe), ul. Leśniewskiego, ul. Kościuszki 2-12 (numery parzyste), pl. Narutowicza (MCK i Giganty Mocy), ul. Kaczyńskich (numery nieparzyste), ul. Dąbrowskiego 7, 11 (Hala Energia i szkoła) oraz 20 i 22 (butiki), os. Okrzei 3, 4, 11-19, os. Okrzei 10A-10L (domki), os. Okrzei 15A (przedszkole), ul. Okrzei (numery parzyste oprócz 8A), os. Konopnickiej do 20.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

Zawiadomienie o ponownym wyborze wykonawcy ZP/071/2018

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Bełchatowie jako Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) - informuje o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym ZP/071/2018.

 

Pełna treść zawiadomienia.

PEC rusza z przebudową sieci ciepłowniczej

Czytaj więcej...Spółka PEC w Bełchatowie kontynuuje realizację projektu „Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych w Bełchatowie”, na który otrzymała ponad 10 milionów zł dotacji.

 

W roku 2018 w ramach otrzymanego dofinansowania  zaplanowano wykonanie następujących zadań:

  • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych w rejonie ul. Mielczarskiego oraz na os. Budowlanych do bloków nr. 3, 4, 5, 10, 11, 12
  • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory K-15 do K-20/1 (rejon nowo projektowanej ulicy Kopeckiego)
  • Modernizacja węzłów indywidualnych w blokach 137 B, C, D, E na osiedlu Dolnośląskim.

Inne inwestycje, jakie zaplanowała spółka na rok 2018 to:

  • Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ulic: Ludwikowska, Kaczeńcowa, Zamoście, Różana, Deyny, Górskiego i Czecha w Bełchatowie
  • Budowa sieci niskich parametrów w rejonie ulic: Łokietka, Chrobrego, Jadwigi, Jagiełły

Projekt „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie” realizowany jest   w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Umowa na dofinansowanie została podpisana w czerwcu 2017 r.

Zakończenie wszystkich  prac planowane jest przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego.