Październik 26 2018 0comment

PEC Bełchatów podpisał kolejną umowę z NFOŚiGW

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie otrzymało ponad 7 milionów zł na realizację projektu „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie”. Umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana przez Zarząd PEC Sp. z o.o. 23 października 2018 roku podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM w Poznaniu.

Projekt realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Priorytet I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Pozyskane fundusze pozwolą na wymianę izolacji na wybranych odcinkach sieci napowietrznej, przebudowę i modernizację osiedlowych sieci ciepłowniczych oraz likwidację węzłów grupowych i zastąpienie ich węzłami indywidualnymi. Realizacja  inwestycji pozwoli na poprawę stanu technicznego sieci, dzięki czemu zostaną zmniejszone straty generowane w procesie przesyłu, a także zmniejszy ryzyko powstawania awarii w kolejnych latach. Prace będą prowadzone w latach 2018–2022.

Jest to już trzecia umowa podpisana przez PEC sp z o.o. z NFOŚiGW. Obecnie PEC realizuje projekt, na który otrzymał ponad 10,5 mln zł dotacji. Dotyczy on także programu związanego z efektywną dystrybucją ciepła i chłodu. Od 2011 roku Spółka pozyskała ze środków Unii Europejskiej już ponad 41 mln zł. Środki te przeznaczone zostały na modernizację systemu ciepłowniczego w Bełchatowie.