Dobarwianie wody ciepłowniczej

Informujemy, że od dnia 20.11.2018r. będziemy realizowali, za pośrednictwem Elektrowni Bełchatów, dobarwianie wody ciepłowniczej w systemie ciepłowniczym Bełchatowa. Woda ciepłownicza posiada kolor zielony.

Barwienie wody środkiem Chempur 2-5 ma na celu wykrycie nieszczelności rurociągów, armatury oraz wymienników ciepła i jest powszechnie stosowane przez przedsiębiorstwa ciepłownicze. Nasze działania będą prowadzone w dłuższym okresie, dozując płyn w dawkach, aby uzyskać barwę wody ciepłowniczej o odpowiedniej intensywności zabarwienia. Ww. prace są wykonywane corocznie już od wielu lat.

W związku z powyższym, istnieje możliwość pojawienia się zabarwionej wody w środowisku naturalnym, przestrzeni publicznej oraz ujęciach ciepłej wody użytkowej.

W przypadku zauważenia zabarwionej wody na ulicach, chodnikach, studzienkach, w rzece i innych ciekach wodnych, prosimy o przekazywanie informacji pod numerem telefonu Pogotowia Ciepłowniczego: 993.

Środek wykorzystany do zabarwienia wody sieciowej nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi i nie jest szkodliwy dla środowiska naturalnego.