Informacja

udzielana w trybie § 23 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. (Dz.U. nr 16 poz. 92) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie informuje, że informacje o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego w poprzednim okresie grzewczym, wpływie wytwarzania tego ciepła na środowisko, w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i radioaktywnych odpadów znajdują się na stronach internetowych wytwórcy ciepła PGE GiEK S.A. w Bełchatowie.

  1. ścieżka dostępu dla wpływu wytwarzania ciepła na środowisko naturalne:

    https://pgegiek.pl/Ochrona-srodowiska/Wytwarzanie

  2. ścieżka dostępu w zakresie struktury zużycia paliw

    https://pgegiek.pl/Ochrona-srodowiska/Struktura-zuzycia-paliw