Ogłoszenie: Konkurs na najem lokalu użytkowego

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 97-400 Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 132,
ogłasza pisemny konkurs ofert na:

najem lokalu położonego w Bełchatowie na os. Dolnośląskim 333 A o powierzchni użytkowej 52,22 m2 z przeznaczeniem na cele usługowo-handlowe.

Przewidywany najem lokalu: od czerwca 2019 r. Kryterium wyboru oferty: wysokość miesięcznego czynszu.

Warunkiem dopuszczenia oferty do konkursu jest: złożenie oferty na formularzu wymaganym w regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu wraz z załącznikiem dostępny poniżej: