Kwiecień 24 2019 0comment

Kolejna modernizacja sieci ciepłowniczej w Bełchatowie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie przygotowuje się do rozpoczęcia prac związanych z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Prace rozpoczną się już w maju br. i potrwają do końca wakacji. Zadania obejmą budowę i przebudowę osiedlowych sieci ciepłowniczych wraz z likwidacją węzłów grupowych, które zostaną zastąpione nowoczesnymi węzłami indywidualnymi. Obecnie spółka podpisała umowę z wykonawcami robót budowlanych w zakresie sieci ciepłowniczej oraz węzłów cieplnych.

Łącznie zostanie przebudowane 3,5 km sieci ciepłowniczej i powstanie 27 nowych węzłów cieplnych. Wartość inwestycji wynosi 8 mln złotych.

W 2019 roku będą realizowane następujące zadania:

  1. Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych od komory K-16/1 (rejon mostu w ul. Mielczarskiego) do ul. Mielczarskiego 2–50 (nr parzyste) oraz Budowlanych 3, 4, 5, 10, 11, 12 – realizacja czerwiec – lipiec
  2. Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej od komory K-15/B (okolice ronda przy ul. Czaplinieckiej) do budynków nr 1, 3, 5 i 7 przy ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie – realizacja lipiec – sierpień
  3. Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od studni K-15/B/A do budynku nr 19b przy ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie – realizacja lipiec – sierpień
  4. Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych – os. Dolnośląskie od K-35 (rejon skrzyżowania Al. Kard. St. Wyszyńskiego i ul. Sercańskiej) do bl. 138–149 oraz do bl. 334–340 – realizacja maj – czerwiec
  5. Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzła grupowego do budynków os. Dolnośląskie 219–221 w Bełchatowie – realizacja maj – czerwiec
  6. Likwidacja węzłów grupowych i zastąpienie ich węzłami indywidualnymi w obiektach: os. Dolnośląskie 219, 220, 221, 340, 337, 338, 339, 336, 334, 335, 143, 138, 141, 142, 144, 139, 140, 145, 147, 146, 148, 149 – realizacja maj – czerwiec
  7. Modernizacja wyeksploatowanych węzłów cieplnych w obiektach: ul. Budryka 7 (szkoła SP12), ul. Słowackiego 11 i 13 (likwidacja węzła grupowego), ul. Paderewskiego 10, os. Dolnośląskie 131 – realizacja w lipcu.

Realizacja tego typu projektów pozwala precyzyjniej dopasować parametry dostarczanego ciepła do indywidualnych potrzeb obiektów, co w istotny sposób podnosi komfort użytkowania i optymalizuje koszty ogrzewania mieszkań.

W wyniku realizacji poszczególnych zadań, w miesiącach letnich (maj-sierpień) nastąpią przerwy w dostawie ciepłej wody. O dokładnych terminach przerw będziemy informować mieszkańców obszarów objętych projektem.

Więcej informacji o projekcie w zakładce Projekty UE