Maj 27 2019 0comment

PEC podsumowuje i planuje

W zakończonym roku obrotowym 2018/2019 PEC Bełchatów dostarczył do odbiorców ok. 845 tys. GJ ciepła. Spółka kontynuowała również rozbudowę i rozwój sieci ciepłowniczej w mieście, a także edukowała w zakresie racjonalnego korzystania z ciepła oraz ograniczenia smogu w mieście.

W sezonie 2018/2019 spółka PEC dostarczyła do odbiorców 844 869 GJ ciepła, co stanowi ok. 5 % mniej niż w poprzednich latach. Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło wynika przede wszystkim z wyższych temperatur zewnętrznych w sezonie grzewczym. Zarówno luty, jak i marzec 2019 roku były ciepłe, a pozostałe miesiące nie odbiegały od średniej temperatury z lat ubiegłych. Zwiększyła się również świadomość mieszkańców w zakresie racjonalnego  gospodarowania ciepłem.

Należy podkreślić, że wszystkie węzły cieplne będące własnością spółki wyposażone są w automatykę pogodową, czyli urządzenia, które analizują potrzeby budynku w odniesieniu do temperatury zewnętrznej. Jak pokazał tegoroczny zimny maj, automatyka jest szczególnie pomocna w okresach przejściowych – w przypadku nagłego ochłodzenia w maju w nocy lub nad ranem,  automatyka uruchamia ogrzewanie budynku, a w momencie wzrostu temperatury zewnętrznej, np. o godz. 10.00 rano, ogrzewanie zostaje wyłączone. Pozwala to precyzyjnie dopasować parametry dostarczanego ciepła do indywidualnych potrzeb obiektów, co w istotny sposób podnosi komfort użytkowania i optymalizuje koszty ogrzewania mieszkań. Opóźnianie przez wspólnoty mieszkaniowe dostaw ciepła do mieszkań w okresie wiosennych czy jesiennych chłodów wbrew pozorom nie jest oszczędnością. Zdecydowanie więcej bowiem kosztuje dogrzewanie mieszkań piecykami elektrycznymi i lekarstwa dla przeziębionej rodziny. Jednocześnie po raz kolejny okazało się, że zbyt wczesna decyzja o zakończeniu sezonu grzewczego, spowodowała konieczność powtórnego włączenia ogrzewania w kilku blokach mieszkalnych. Niestety taka usługa jest dla naszej firmy czynnością dodatkową i odpłatną. Dlatego zachęcamy wspólnoty mieszkaniowe i zarządców obiektów, aby w okresie przejściowym nie podejmowali decyzji o zbyt wczesnym wyłączeniu ogrzewania.

Więcej: Zatrzymaj ciepło do lata

Aby zapewnić mieszkańcom Bełchatowa bezpieczne dostawy ciepła i powietrze wolne od smogu, spółka realizuje szereg działań inwestycyjnych związanych z wymianą i budową sieci ciepłowniczej. W 2018 roku przebudowana została sieć ciepłownicza w rejonie ul. Nehrebeckiego i rzeki Rakówki (koszt ok. 3 mln zł). Także mieszkańcy ulic Wł. Jagiełły, Królowej Jadwigi, Wł. Łokietka oraz B. Chrobrego zyskali nową podziemną infrastrukturę. Łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 530 tys. zł. Nową sieć wybudowano natomiast w okolicy ulic Kaczeńcowej, Zamoście, Różanej, Kazimierza Deyny oraz Kazimierza Górskiego (łączny koszt inwestycji to  ponad 840 tys. zł). Pierwsze z wymienionych zadań zrealizowane zostało w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych z NFOŚiGW, dwa kolejne – z umorzenia pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Łodzi.

Realizacja ww. zadań ma na celu zwiększenie efektywności bełchatowskiego systemu ciepłowniczego oraz poprawę jakości powietrza w Bełchatowie. Prowadzone inwestycje pozwolą na znaczne zmniejszenie udziału starych sieci kanałowych w systemie ciepłowniczym Bełchatowa, co ograniczy straty ciepła, liczbę awarii i związane z nimi koszty. Ponadto dzięki eliminacji nieefektywnych pieców indywidualnych, ograniczona zostanie niska emisja i problem smogu w mieście.

Więcej: Miasta bez smogu

Obecnie trwają prace wymiany sieci na największym bełchatowskim osiedlu Dolnośląskim, ale spółka planuje już realizację kolejnych zadań w 2019 roku w ramach projektów unijnych, m.in. przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych przy ul. Mielczarskiego, na os. Budowlanych, a także przebudowę sieci przy ul. Czaplinieckiej. Łącznie w 2019 roku zostanie przebudowane ok. 3,5 km sieci ciepłowniczej i powstanie 27 nowych węzłów cieplnych.

Modernizacja sieci ciepłowniczej na os. Dolnośląskim w Bełchatowie.

PEC realizuje powyższe zadania w ramach dwóch projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Wartość zadań wyniesie łącznie ponad 27 mln złotych, z czego prawie 18 mln zł pochodzić będzie z dofinansowania unijnego. Prace potrwają do 2022 roku.