Sierpień 17 2020 0comment

PEC Bełchatów inwestuje kolejne miliony w ekologię

Dofinansowanie z UE na modernizację systemu ciepłowniczego Bełchatowa potwierdzone.

13 sierpnia br. Zarząd PEC Bełchatów podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie kolejnego etapu modernizacji systemu ciepłowniczego Bełchatowa. 

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest modernizacja kolejnych odcinków sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych i zastąpieniem ich węzłami indywidualnymi oraz remont izolacji sieci napowietrznej w celu zmniejszenia strat ciepła. Przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw ciepła oraz poprawy jakości powietrza w mieście. 

Kwota dofinansowania to ponad 4 mln zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Inwestycje realizowane w ramach projektów dofinansowanych ze środków unijnych z NFOŚiGW mają na celu zwiększenie efektywności bełchatowskiego systemu ciepłowniczego. Pozwolą na znaczne zmniejszenie udziału starych sieci kanałowych w systemie ciepłowniczym Bełchatowa, co ograniczy straty ciepła, liczbę awarii i związane z nimi koszty.

Łączna wartość inwestycji do 2023 roku w ramach wszystkich umów z NFOŚiGW to niemal 77 milionów złotych, z czego 46 milionów złotych to środki z UE. Dotychczas spółka PEC pozyskała już 65% docelowego dofinansowania w kwocie 30 mln zł i zmodernizowała 32 km sieci, co stanowi ponad 75% zadań wynikających ze wszystkich umów. Finalnie spółka zmodernizuje 42 km sieci ciepłowniczej i wybuduje 116 nowych węzłów, co znacznie podniesie bezpieczeństwo dostaw ciepła w mieście.

Wszystkie zadania realizowane są w ramach projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.