Luty 10 2021 0comment

Przywrócono dostawy ciepła w rejonie ulicy Staszica

Informujemy, że o godz. 23.00 przywrócono dostawy ciepła do obiektów zlokalizowanych w rejonie ulicy Staszica, które wskutek awarii sieci ciepłowniczej były pozbawione ogrzewania.

Nasze ekipy techniczne pracowały nieprzerwanie w celu jak najszybszego usunięcia nieszczelności, co w obecnych warunkach atmosferycznych było znacznie utrudnione.

Przepraszamy za niedogodności wynikające z przerwy w dostawie ciepła.

Jednocześnie prosimy wszystkich Odbiorców ciepła i mieszkańców miasta o informowanie Dyspozytora PEC o jakichkolwiek niepokojących zdarzeniach mogących świadczyć o awarii sieci ciepłowniczej napowietrznej lub podziemnej – np. parowanie, wyciek gorącej wody itp.
Całodobowy numer telefonu: 993.