W dniu 03.02.2024r. od godz.8:00 nastąpi usuwanie awarii sieci ciepłowniczej w okolicy ul. Czaplinieckiej.

W celu usunięcia awarii niezbędne będzie odseparowanie uszkodzonego odcinka sieci i jej częściowe odwodnienie. W związku z tym czasowo dostaw ciepła pozbawieni będą mieszkańcy ulic: Czapliniecka nr parzyste od 10 do 100, nr nieparzyste od 77 do 123, os. Czapliniecka wszystkie bloki, Jarzębinowa, Jesionowa, Akacjowa, Olchowa, Malinowa, Kalinowa, Poziomkowa, Jaworowa, Dzika, Sarnia, Zajęcza, Kręta bez nr 2,4, Mickiewicza nr nieparzyste, Batorego, Matejki, Kopernika, Kaczkowskiego, Włókniarzy, Wyspiańskiego, Chopina, Leśna, Podgórze, Klonowa, Kossaka.

Służby techniczne PEC będą pracowały nieprzerwanie, do czasu usunięcia awarii i przywrócenia dostaw ciepła.

PEC sp. z o.o. serdecznie przeprasza wszystkich swoich Odbiorców za zaistniałą sytuację.

Bieżące informacje o przebiegu prac znajdziecie Państwo na www.pec-belchatow.pl lub
u Dyspozytora PEC Sp. z o.o., tel. 993 lub 044 6333336.

Jednocześnie PEC prosi wszystkich Odbiorców ciepła i mieszkańców miasta o informowanie Dyspozytora PEC o jakichkolwiek niepokojących Państwa zdarzeniach, mogących świadczyć o awarii sieci ciepłowniczej napowietrznej lub podziemnej – np. parowanie, wyciek gorącej wody itp.