W dniu 23.03.2023r. doszło do awarii sieci/urządzenia ciepłowniczej/ego w okolicy ul. Wyszyńskiego.

Służby techniczne PEC niezwłocznie przystąpiły do prac mających na celu przywrócenie prawidłowej pracy sieci cieplnej.

W celu usunięcia awarii niezbędne będzie odseparowanie uszkodzonego odcinka sieci i jej częściowe odwodnienie. W związku z tym czasowo dostaw ciepła pozbawieni będą mieszkańcy : Oś. Dolnośląskie: bl. 201 i bl. od 205 do 211, Wyszyńskiego 4 i 6 oraz butiki (7, 9, 11), ul. Wojska Polskiego: 107, 115, 119 (stacja paliw).

Służby techniczne PEC będą pracowały nieprzerwanie, do czasu usunięcia awarii i przywrócenia dostaw ciepła.

PEC sp. z o.o. serdecznie przeprasza wszystkich swoich Odbiorców za zaistniałą sytuację.

Bieżące informacje o przebiegu prac znajdziecie Państwo na www.pec-belchatow.pl lub u Dyspozytora PEC Sp. z o.o., tel. 993 lub 044 6333336.

Jednocześnie PEC prosi wszystkich Odbiorców ciepła i mieszkańców miasta o informowanie Dyspozytora PEC o jakichkolwiek niepokojących Państwa zdarzeniach, mogących świadczyć o awarii sieci ciepłowniczej napowietrznej lub podziemnej – np. parowanie, wyciek gorącej wody itp.