W dniu 15.07.2021 r. doszło do awarii sieci/urządzenia ciepłowniczej/ego w okolicy ul. Zielonej

Służby techniczne PEC niezwłocznie przystąpiły do prac mających na celu przywrócenie prawidłowej pracy sieci cieplnej.


W celu usunięcia awarii niezbędne będzie odseparowanie uszkodzonego odcinka sieci i jej częściowe odwodnienie. W związku z tym czasowo dostaw ciepła pozbawieni będą mieszkańcy: ul. Czyżewskiego od nr 13 do 23 nieparzyste i od nr 38 do nr 44 parzyste, ul. Staszica 18, ul. Harcerska
od nr 1 do 15 nieparzyste i od nr 2 do nr 14 parzyste, ul. Północna od nr 3 do 13 nieparzyste, ul. Targowa nr 33 i 35, ul. Olsztyńska 1, 1a 1b, ul. Zielona i Wschodnia wszyscy

Służby techniczne PEC będą pracowały nieprzerwanie, do czasu usunięcia awarii i przywrócenia dostaw ciepła.


PEC sp. z o.o. serdecznie przeprasza wszystkich swoich Odbiorców za zaistniałą sytuację.


Bieżące informacje o przebiegu prac znajdziecie Państwo na www.pec-belchatow.pl lub u Dyspozytora PEC Sp. z o.o., tel. 993 lub 044 6333336.


Jednocześnie PEC prosi wszystkich Odbiorców ciepła i mieszkańców miasta o informowanie Dyspozytora PEC o jakichkolwiek niepokojących Państwa zdarzeniach, mogących świadczyć o awarii sieci ciepłowniczej napowietrznej lub podziemnej – np. parowanie, wyciek gorącej wody itp.