Mieszkańcy Bełchatowa mogą powoli odkręcać kran z ciepłą wodą. Choć spółka PEC planowała dłuższą przerwę w dostawach ciepłej wody – od północy z niedzieli na poniedziałek 13/14 czerwca do piątku wieczór 18 czerwca, prace modernizacyjne udało się wykonać szybciej niż planowano i już dziś ciepła woda wróci do większości bełchatowskich domów. Obecnie trwa rozruch całego systemu, przywracanie pracy kilkuset dużych węzłów cieplnych w dużych obiektach i czynności stabilizujące pracę układu.

Kilka dni przerwy w dostawie ciepłej wody dla wszystkich odbiorców było niezbędne ze względu na modernizację napowietrznej magistrali ciepłowniczej biegnącej wzdłuż drogi Rogowiec–Bełchatów. Magistrala ciepłownicza zyska nową izolację, dzięki której zostaną ograniczone straty ciepła na przesyle. Wymieniona zostanie jednocześnie armatura oraz kompleksowo wyremontowane zostaną podpory magistrali.

– Nasi specjaliści pracowali nieprzerwanie, żeby możliwie skrócić czas przerwy koniecznej do przeprowadzenia zaplanowanych prac modernizacyjnych – podsumowuje prezes PEC Bełchatów, Grzegorz Zegarek. – Rozumiemy, że obecne prace mogą być uciążliwe dla mieszkańców, jednak nie ma innego sposobu modernizacji sieci ciepłowniczej. Zawsze staramy się prowadzić prace w sposób sprawny i zorganizowany, aby utrudnienia i uciążliwości wynikające z realizacji robót budowlanych, a szczególnie okresy przerw w dostawie ciepła, trwały możliwie najkrócej. Prace udało się wykonać szybciej niż planowano i już dziś ciepła woda wróci do większości bełchatowskich domów. Jeszcze kilka lat temu podobne prace trwałyby nawet dwa razy dłużej. Obecnie, dzięki intensywnemu rozwojowi firmy, dobremu przygotowaniu robót, dużemu zaangażowaniu pracowników i stosowaniu nowoczesnych technologii, jesteśmy w stanie wykonać zadania znacznie krócej. Jedynie mieszkańcy osiedla Czaplinieckiego będą musieli poczekać na ciepłą wodę trochę dłużej, ze względu na dodatkowe prace związane z przebudową osiedlowej sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych. Dziękujemy naszym odbiorcom za dotychczasową wyrozumiałość i prosimy wszystkich, którzy są objęci trwającymi jeszcze pracami o cierpliwość.

Prace remontowe i konserwacyjne prowadzone są w okresie letnim ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na ciepło. To także dobry czas, żeby przygotować infrastrukturę do nowego sezonu grzewczego i jesiennych spadków temperatury. Wszyscy klienci PEC zostali poinformowani o planowanej inwestycji i związanych z nią przerwach w dostawie ciepła z dużym wyprzedzeniem.

Prowadzone inwestycje długofalowo przyniosą wiele korzyści, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dostaw ciepła dla Bełchatowa.