Ciepła woda znowu płynie z kranów w większości bełchatowskich domów.

Kilkudniowa przerwa w dostawie ciepłej wody dla całego miasta miała trwać do piątkowego wieczoru, jednak mobilizacja służb remontowych pozwoliła zakończyć roboty dzień wcześniej. W chwili obecnej trwa rozruch całego systemu, przywracanie pracy kilkuset dużych węzłów cieplnych w dużych obiektach i czynności stabilizujące pracę układu.

Biorąc pod uwagę skrajnie trudne warunki pogodowe w niedzielę, poniedziałek i środę, serdecznie dziękujemy pracownikom zarówno PEC, jak i firm zewnętrznych za wzorowe podejście do zaplanowanych zadań i terminów. Jeszcze kilka lat temu podobne prace trwałyby nawet dwa razy dłużej. Większość z nas pamięta te długie tygodnie bez ciepłej wody latem… Obecnie, dzięki intensywnemu rozwojowi firmy, dobremu przygotowaniu robót, dużemu zaangażowaniu pracowników i stosowaniu nowoczesnych technologii, jesteśmy w stanie wykonać zadania znacznie krócej. Dziękujemy naszym klientom za dotychczasową wyrozumiałość i prosimy wszystkich, którzy są objęci trwającymi jeszcze pracami o cierpliwość. Bo to jeszcze niestety nie koniec utrudnień…

Remont sieci magistralnej jest konieczny. Magistrala ciepłownicza zyska nową izolację, dzięki której zostaną ograniczone straty ciepła na przesyle. Wymieniona zostanie jednocześnie armatura oraz kompleksowo wyremontowane zostaną podpory magistrali.

Zawsze staramy się prowadzić prace w sposób sprawny i zorganizowany, aby utrudnienia i uciążliwości wynikające z realizacji robót budowlanych, a szczególnie okresy przerw w dostawie ciepła, trwały możliwie najkrócej. Prace remontowe i konserwacyjne prowadzone są w okresie letnim ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na ciepło. To także dobry czas, żeby przygotować infrastrukturę do nowego sezonu grzewczego i jesiennych spadków temperatury. Termin obecnej inwestycji został ponadto dopasowany do prowadzonych przez bełchatowski PEC pozostałych prac związanych z realizacją projektu modernizacji bełchatowskiego systemu ciepłowniczego. Wszyscy klienci PEC zostali poinformowani o planowanej inwestycji i związanych z nią przerwach w dostawie ciepła z dużym wyprzedzeniem.

Prowadzone inwestycje długofalowo przyniosą wiele korzyści, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dostaw ciepła dla Bełchatowa. Rozumiemy jednak, że obecne prace mogą być uciążliwe dla mieszkańców. Naszym priorytetem jest takie ich przeprowadzenie, aby zminimalizować niedogodności. Z tego względu nasze służby techniczne pracują sprawnie, aby przerwy w dostawie ciepła były jak najkrótsze. Wzorowo przebiega również koordynacja prac i dotrzymanie założonych harmonogramów przez firmy zewnętrzne, pracujące na zlecenie PEC.

Obecnie trwają jeszcze prace modernizacyjne na osiedlu Dolnośląskim w Bełchatowie. Wiążą się one z chwilowymi przerwami w dostawie ciepłej wody dla mieszkańców okolicznych bloków.

Modernizacja sieci ciepłowniczej obejmuje wymianę ok. 3 kilometrów niemal 40-letnich rurociągów na nowoczesną sieć preizolowaną o dużo lepszych właściwościach izolacyjnych. Powstanie również 25 nowych węzłów cieplnych.

Przepraszamy za utrudnienia i niedogodności związane z realizacją zaplanowanych prac budowlanych i prosimy mieszkańców o wyrozumiałość. Czas przerwy będzie uzależniony od postępu prowadzonych prac i może ulec skróceniu dla niektórych Odbiorców.