Ciepło systemowe, kominek, koza, piec kaflowy, kuchnia węglowa, piec węglowy i gazowy, pompa ciepła, kolektor słoneczny… Wszystkie źródła ciepła mają trafić do rejestru CEEB, czyli Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Baza ma wspierać wymianę „kopciuchów”, a tym samym walkę z niską emisją i ze smogiem.

Na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zegar odmierza czas do 1 lipca. Do tego dnia musimy złożyć deklarację dotyczącą tego, czym ogrzewamy domy.

Kto powinien złożyć deklarację?

Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości, czyli mieszkania, domu, także domku letniskowego, budynku lub lokalu użytkowego musi zgłosić posiadane źródła ciepła i spalania paliw o mocy do 1 MW.  

W przypadku budynków wielorodzinnych wspólne źródła ciepła w budynku, np. sieć ciepłowniczą, zgłasza zarządca, a indywidualne źródła ciepła, np. kominek – właściciel mieszkania.

 Deklaracje składają również właściciele domków letniskowych – jeśli zainstalowane są w nich źródła ciepła, np. kominki. 

W jaki sposób?

Deklarację można złożyć elektronicznie za pośrednictwem strony https://ceeb.gov.pl/. Tam należy wypełnić formularz przez profil zaufany lub e-dowód. Formularz A dotyczy budynków i lokali mieszkalnych, formularz B – niemieszkalnych. Można także wypełnić odręcznie i wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do odpowiedniego urzędu miasta lub gminy.

Informacje w zakresie możliwości złożenia przez mieszkańców Bełchatowa deklaracji w wersji papierowej można uzyskać w Wydziale Spraw Lokalowych UM Bełchatów pod numerami tel. 44 733 51 05 lub 44 733 51 06.

Do kiedy należy złożyć deklarację?

Termin 30 czerwca 2022 roku dotyczy domów i lokali już istniejących. Właściciele nowo powstałych budynków muszą złożyć deklarację w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. Jeśli budynek ma więcej niż jednego właściciela, deklarację może złożyć jeden z nich.

Czym ogrzewają się Polacy?

Według GUNB do 25 maja br. do bazy CEEB zgłoszono dopiero nieco więcej niż połowę wszystkich źródeł ciepła w Polsce, czyli 3,7 mln urządzeń. Najwięcej jest kotłów na paliwo stałe, w tym zatruwających środowisko „kopciuchów”, oraz pieców gazowych.

Do 30 czerwca 2022 roku właściciele domów muszą zgłaszać, czym je ogrzewają. Te informacje złożą się na Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków. CEEB ma pomóc w identyfikowaniu źródeł niskiej emisji z budynków w Polsce, a tym samym wspierać walkę ze smogiem. Na podstawie deklaracji złożonych w CEEB (do 25.05.2022; gunb.gov.pl) 

Więcej informacji znajdziesz w artykule Magazynu Ciepła Systemowego, dostępnego również na naszej stronie.

Informacje w zakresie możliwości złożenia deklaracji przez mieszkańców Bełchatowa znajdą Państwo na stronie Miasta Bełchatów.