Kolejny etap projektu przebudowy systemu ciepłowniczego w Bełchatowie znalazł się na liście rankingowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kwalifikując się tym samym do unijnego dofinansowania.

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest modernizacja kolejnych fragmentów sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych i zastąpieniem ich węzłami indywidualnymi oraz remont izolacji sieci napowietrznej w celu zmniejszenia strat ciepła.

Wartość projektu to niemal 6 mln zł, z czego kwota dofinansowania to ponad 4 mln zł.

Obecnie Spółka czeka na podpisanie umowy.

Inwestycje realizowane w ramach projektów dofinansowanych ze środków unijnych z NFOŚiGW mają na celu zwiększenie efektywności bełchatowskiego systemu ciepłowniczego. Pozwolą na znaczne zmniejszenie udziału starych sieci kanałowych w systemie ciepłowniczym Bełchatowa, co ograniczy straty ciepła, liczbę awarii i związane z nimi koszty.

Łączna wartość inwestycji do 2023 roku w ramach wszystkich umów z NFOŚiGW to niemal 77 milionów złotych, z czego 46 milionów złotych to środki zewnętrzne. Aktualnie pozyskano już 65 proc. docelowego dofinansowania w kwocie 30 mln zł i zmodernizowano 32 km sieci, co stanowi ponad 75 proc. zadań wynikających ze wszystkich umów. Finalnie PEC zmodernizuje 42 km sieci ciepłowniczej i wybuduje 116 nowych węzłów, co znacznie podniesie bezpieczeństwo dostaw ciepła w mieście.