17 sierpnia br. Zarząd PEC Bełchatów podpisał umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na pożyczkę na kwotę 3.734.300,00 zł przeznaczoną na inwestycję pn. Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie.
Całkowity koszt inwestycji to 16.668.722,32 zł.
Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest modernizacja kolejnych odcinków sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych i zastąpieniem ich węzłami indywidualnymi oraz remont izolacji sieci napowietrznej w celu zmniejszenia strat ciepła. Przyczyni się to do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw ciepła oraz poprawy jakości powietrza w mieście.

www.zainwestujwekologie.pl
www.wfosigw.lodz.pl