Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej ZP/087/2022 znajduje się na stronie internetowej postępowania.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b9bf6ae1-6c95-11ed-aea3-5a7c432eaced