Prace inwestycyjne związane z przebudową systemu ciepłowniczego Bełchatowa przewidziane na 2022 rok dobiegają końca. Zakończyły się prace montażowe i odtworzeniowe terenu. Efektem działań inwestycyjnych jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców Bełchatowa w okresie jesienno-zimowych chłodów.

Roboty budowlane polegające na przebudowie sieci ciepłowniczej obejmowały następujące obszary:

  • ul. Batorego, Matejki, Kopernika, Kaczkowskiego
  • os. Budowlanych bl. 1, 2, 6–9 wraz z likwidacją węzła grupowego
  • os. Dolnośląskie bl. 222–224 wraz z likwidacją węzła grupowego

Łącznie zmodernizowano prawie 3 km sieci ciepłowniczej. Zmieniono również sposób zasilania budynków wielorodzinnych w ciepło i ciepłą wodę, zastępując wyeksploatowane węzły grupowe precyzyjnymi węzłami indywidualnymi. Łączna wartość zrealizowanych zadań to prawie 5,7 mln złotych brutto.

Nie wszystkie zadania udało się ukończyć w planowanych wcześniej terminach, na co w głównej mierze miała wpływ trudna sytuacja ekonomiczno-gospodarcza, a tym samym opóźnienia w dostawach materiałów i problemy kadrowe wykonawców. Za wszystkie niedogodności przepraszamy.

Spółka sukcesywnie realizuje działania inwestycyjne związane z wymianą i przebudową sieci ciepłowniczej, co pozwala na znaczne zmniejszenie udziału starych sieci kanałowych w systemie ciepłowniczym Bełchatowa i zastąpienie ich nowoczesnymi sieciami preizolowanymi o dużo lepszych właściwościach izolacyjnych. Ważnym efektem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa wydajności energetycznej bełchatowskiego systemu ciepłowniczego poprzez zmniejszenie strat energii powstających w procesie przesyłania i dystrybucji ciepła oraz ograniczenie ryzyka powstawania awarii w kolejnych latach. Wskutek likwidacji węzłów grupowych i zastąpienia ich węzłami indywidualnymi, możliwe będzie także precyzyjne dopasowanie parametrów dostarczanego ciepła do indywidualnych potrzeb obiektów, co w istotny sposób podniesie komfort użytkowania i zoptymalizuje koszty ogrzewania mieszkań, co w obecnej sytuacji jest niezwykle istotne.

Zadania inwestycyjne zostały zrealizowane w ramach Projektu pn.: ,,Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (POIiŚ 1.5.).