Co zanieczyszcza powietrze w Bełchatowie? Dlaczego musimy temu przeciwdziałać? Jak razem dbać o czyste powietrze? – na te pytania próbowano odpowiedzieć podczas dzisiejszej konferencji „Stop Smog. Oddech dla Bełchatowa”. Okazją do spotkania było otrzymanie przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Bełchatowie Certyfikatów redukcji emisji dla całego bełchatowskiego systemu ciepłowniczego.

Konferencję otworzył prezes PEC Bełchatów, Pan Grzegorz Zegarek, który przybliżył specyfikę działalności spółki w kontekście walki ze smogiem. Wskazał, że głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest  spalanie w piecach węgla niskiej jakości, a często, niestety, odpadów i śmieci. Dlatego PEC dba o systematyczną rozbudowę sieci ciepłowniczej i przyłączanie nowych odbiorców. Zaznaczył także, że Bełchatów posiada największą w kraju liczbę odbiorców indywidualnych przyłączonych do ciepła systemowego, bo aż ok. 2500 tys., co stanowi ewenement w skali kraju.

Prezydent Miasta Bełchatowa, Pani Mariola Czechowska, która objęła konferencję Honorowym Patronatem, podsumowała z kolei miejskie działania w zakresie ograniczenia smogu w mieście. Oprócz jednego z najbardziej skutecznych rozwiązań w postaci przyłączania większości budynków w mieście do ciepła systemowego, wymieniła dopłaty do wymiany pieców w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) z WFOŚiGW oraz miejski program dofinansowania do wymiany źródeł ciepła. Bełchatów jest także jednym z pierwszych polskich miast, w którym we współpracy z Politechniką Śląską montowane są elektrofiltry kominowe, skuteczne poprawiające jakość powietrza w mieście. W walkę ze smogiem w Bełchatowie wpisują się również inwestycje w nowoczesny tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji. Wkrótce zakupionych zostanie sześć przyjaznych środowisku autobusów. Wspomniała także o akcjach edukacyjnych towarzyszących wszystkim wymienionym działaniom, jak np. lekcje ciepła przeprowadzone we wszystkich bełchatowskich szkołach, w trakcie których dzieci uczyły się, jak dbać o środowisko naturalne i przeciwdziałać smogowi.

Wręczenie certyfikatów poprzedziła ciekawa prelekcja na temat jakości powietrza w Polsce oraz prezentacja wyników analizy oferowanego przez PEC Sp. z o.o. w Bełchatowie ciepła systemowego w kontekście walki ze smogiem.  Wykład poprowadził dr inż. Adolf Mirowski – prezes Instytutu Certyfikacji Emisji Budynków.

Podczas spotkania przekazane zostały również certyfikaty dla wybranych obiektów ogrzewanych ciepłem systemowym, m.in. urzędów, administracji mieszkaniowych, placówek kultury, sportu oraz szkół. Już wkrótce ponad 40 budynków w mieście zostanie oznaczonych tabliczką typu NO SMOG, informującą, że budynek jest neutralny w zakresie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza, ponieważ jest zasilany ciepłem systemowym z PEC w Bełchatowie.

O działaniach spółki w zakresie ograniczania niskiej emisji oraz związanych z tym ograniczeniach opowiedział wiceprezes PEC, Pan Paweł Uznański. W swojej prezentacji podsumował także działania inwestycyjne i modernizacyjne przeprowadzone przez spółkę w ciągu ostatnich lat. Podkreślił, że do walki ze smogiem niezbędne są nie tylko inwestycje, ale także zmiana sposobu myślenia i nawyków.

O potencjale ciepłownictwa systemowego w Polsce oraz przyszłości branży  w kontekście uregulowań prawnych polskich i unijnych,  mówił na zakończenie konferencji Pan Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie.

Poprawa jakości powietrza jest możliwa, ale wymaga zaangażowania i współpracy wielu środowisk, przede wszystkim jednak wymaga zmiany sposobu myślenia. Aby efektywnie przyczynić się do redukcji niskiej emisji nie wystarczą inwestycje w rozwój systemu ciepłowniczego, musimy zmienić nastawienie do tego ważnego problemu i skorygować nasze codzienne nawyki. Smog jest naszym wspólnym problemem. Możemy to jednak zmienić.

– Wspólnie zadbajmy o to, czym oddychamy i stwórzmy dobrą atmosferę w Bełchatowie – tymi słowami zakończył spotkanie prezes PEC Bełchatów, Grzegorz Zegarek.

Dziękujemy prelegentom oraz naszym gościom za udział w spotkaniu.

Dowiedz się więcej Miasta bez smogu