Co to jest smog? Czym są odnawialne i nieodnawialne źródła energii? Jak mądrze korzystać z ciepła? Dlaczego ciepło systemowe zapobiega powstawaniu niskiej emisji i smogowi? Jak dbać o jakość powietrza w mieście?

Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie klas I–III i IV–V szkół podstawowych poznają podczas „Lekcji Ciepła”. Te tematy nie tylko się nie starzeją, ale stają się coraz ważniejsze dla nas wszystkich.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bełchatowie zaprasza szkoły podstawowe do odkrywania nowej platformy e-learningowej Lekcji Ciepła. Proponowane zajęcia uczą o cieple, energii, zasobach i ekologii. Program jest dostępny bezpłatnie on-line pod adresem www.lekcjeciepla.pl  dla wszystkich szkół w naszym mieście.

Ten ekologiczno-edukacyjny projekt zyskał w Bełchatowie wsparcie Prezydenta Miasta Bełchatowa, Marioli Czechowskiej, która objęła program swym patronatem.


E-learning Lekcje Ciepła

E-learning Lekcji Ciepła został opracowany z myślą o klasach I-III i IV-V szkół podstawowych. Projekt zachęca nie tylko do realizacji programu, ale także do udziału w ogólnopolskim badaniu wiedzy o cieple i energii. Uczniowie uczestniczący w badaniu mogą zdobyć nagrody w postaci albumów edukacyjnych, rozszerzających wiedzę zawartą w e-learningu.

Z platformy można także pobrać bezpłatne książeczki, malowanki i audiobooki dla dzieci i rodziców do wspólnej zabawy-nauki. Nauczyciele zaś znajdą tu gotowe scenariusze zajęć do przeprowadzenia zarówno w szkole, jak i podczas nauki zdalnej.

Lekcje o cieple, energii i ekologii

Zajęcia pełne są obrazowych przykładów, doświadczeń, eksperymentów i pobudzających wyobraźnię porównań. Użyte metody i formy przekazu w prosty sposób tłumaczą kwestie produkcji i oszczędzania energii, powstawania zanieczyszczeń powietrza, przeciwdziałania smogowi, a także niemarnowania zasobów i dbania o planetę. Wysoką jakość treści pochwalił Wojciech Dindorf, fizyk i matematyk, który opiniuje podręczniki szkolne. Jak wspomina:

„Bezcenna idea. Świetny pomysł. Pożyteczna inicjatywa, kwalifikująca Instytucję, która to przedstawia i sponsoruje do udziału w Corocznym Ogólnopolskim Konkursie Popularyzatorów Nauki. […] Czytający zauważy troskę o dziecko, do którego w końcu jest cały ten projekt adresowany. Dziecko otrzymuje rzetelną wiedzę na temat ciepłoobiegu, nauczyciel, który się solidnie do tego przyłoży – też”.

W szkole i w domu

Wysokiej jakości treści dostępne na platformie z powodzeniem wesprą nauczycieli w prowadzeniu zajęć, a w przypadku edukacji zdalnej, także uczniów w samodzielnym przyswojeniu omawianych zagadnień.


Ogólnopolska inicjatywa

Lekcje Ciepła w Bełchatowie to część ogólnopolskiej inicjatywy organizowanej przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie i dostawców ciepła systemowego. Projekt ten został wyróżniony w 2019 roku przez Komisję Europejską w ramach konkursu doceniającego oddolne inicjatywy wspierające poszanowanie energii, podczas Tygodnia Zrównoważonej Energii (European Sustainable Energy Week). Jest to jedyny polski projekt, który kiedykolwiek znalazł się w finale tego konkursu.

www.lekcjeciepla.pl