Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej:
Zadanie 1:
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wschodniej, Zielonej, Północnej w Bełchatowie
Zadanie 2:
Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych od komory K-33/1 do budynków ul. Norwida 2, Norwida 4, Gombrowicza 10, os. Przytorze w Bełchatowie.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia znajduje się pod adresem:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182733-2023:TEXT:PL:HTML