o zamiarze sprzedaży nieruchomości przy ul. Nefrytowej 4 w Bełchatowie

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., 97-400 Bełchatów, ul. Wojska Polskiego 132, informuje, iż posiada do sprzedaży:

nieruchomość gruntową z budynkiem, działka gruntu nr 394, obręb 14, przy bloku ul. Nefrytowa 4 o powierzchni 0,0292 ha, dla której Sąd Rejonowy w Bełchatowie powadzi Księgę Wieczystą nr PT1B/00047403/8.

Cena sprzedaży 165 000 zł netto.
Na działce znajduje się sieć ciepłownicza, tym samym wraz ze sprzedażą nastąpi ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PEC Sp. z o. o.
Transakcja sprzedaży będzie opodatkowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ogłoszenie nie jest ofertą zawarcia Umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt
z Działem Administracji i Gospodarki Materiałowej
tel. (044) 633-33-36 w. 340 lub 607 803 270 w godz. 8:00 – 14:00,
mail: administracja@pec-belchatow.pl lub biuro@pec-belchatow.pl

Zdjęcia obiektu: