PEC Bełchatów przygotowuje się do przewidzianych na 2020 rok prac związanych z przebudową sieci ciepłowniczej na bełchatowskich osiedlach wraz z likwidacją węzłów grupowych i zastąpieniem ich węzłami indywidualnymi. Wszystko po to, by zapewnić mieszkańcom Bełchatowa bezpieczne dostawy ciepła.

Spółka od wielu lat realizuje działania inwestycyjne związane z wymianą i przebudową sieci ciepłowniczej, co pozwala na znaczne zmniejszenie udziału starych sieci kanałowych w systemie ciepłowniczym Bełchatowa. W wyniku przeprowadzonych prac ograniczone zostaną straty ciepła, zmniejszy się liczba awarii i związane z nimi koszty. Możliwe będzie również bardziej precyzyjne dopasowanie parametrów dostarczanego ciepła do indywidualnych potrzeb obiektów, co w istotny sposób podniesie komfort użytkowania i zoptymalizuje koszty ogrzewania mieszkań.

Przypomnijmy, że w 2019 roku łącznie przebudowano ok. 3,5 km sieci ciepłowniczych, zmodernizowano 9 wyeksploatowanych węzłów cieplnych i wybudowano 18 nowych węzłów. Wartość zadań wyniosła łącznie ok. 8 mln złotych.

W 2020 roku planowana jest modernizacja kolejnych 3 km sieci ciepłowniczej oraz budowa 25 węzłów cieplnych. Wydatki planowane na te zadania sięgają niemal 8 mln złotych. Pierwsze prace związane z przebudową sieci rozpoczną się już w drugiej połowie maja na osiedlu Dolnośląskim, w okolicach sklepu Biedronka w kierunku bloku 333, i potrwają niemal do końca lipca.

Zadania przewidziane na 2020 r. w pigułce:

  • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych na os. Dolnośląskim, od sklepu Biedronka do bl. 333 – planowany termin rozpoczęcia prac: 25 maja br.,
  • Modernizacja wyeksploatowanych węzłów cieplnych wraz z likwidacją węzłów grupowych i zastąpieniem ich węzłami indywidualnymi w blokach o numerach 319–332 na osiedlu Dolnośląskim (14 węzłów) – planowany termin rozpoczęcia prac: 5 maja br.,
  • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w obszarze ulic: Krętej, Kaczkowskiego i Mickiewicza – planowany termin rozpoczęcia prac: 29 czerwca br.,
  • Remont izolacji w celu zmniejszenia strat ciepła na sieci napowietrznej – odcinek wzdłuż drogi na Rogowiec, od granic miasta do zjazdu na Kurnos. Planowany termin rozpoczęcia prac: 15 czerwca br.,
  • Modernizacja wyeksploatowanych węzłów cieplnych oraz likwidacja węzłów grupowych i zastąpienie ich węzłami indywidualnymi w blokach o numerach 114, 117–124, 126 i 130 na os. Dolnośląskim (11 węzłów) – planowane rozpoczęcie prac w II połowie maja br.

Ze względu na prowadzone prace, na obszarze objętym modernizacją nastąpią przerwy w dostawie ciepłej wody. Mieszkańcy, których będą dotyczyć utrudnienia, będą informowani na bieżąco.

Zadania realizowane są w ramach dwóch projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Finalnie wartość zadań w ramach tych projektów wyniesie ponad 27 mln złotych, z czego prawie 18 mln pochodzić będzie z dofinansowania unijnego. Prace związane z realizacją projektów potrwają do 2023 roku.