Informujemy, iż Zarząd PEC Sp. z o.o. podpisał umowy z wykonawcami robót budowlanych na przebudowy sieci ciepłowniczych realizowanych w roku 2023. Wykonawcy zostali wyłonieni w trybie przetargów nieograniczonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. Inwestycje dotyczą dwóch obszarów, na których będą modernizowane sieci ciepłownicze oraz wybudowane będą dwa węzły cieplne w miejsce likwidowanego węzła grupowego.

Wykonawcą zadania pn. „Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Wschodniej, Zielonej, Północnej w Bełchatowie.” jest konsorcjum firm:

Lider Konsorcjum – DOMTOM PLUS Sp. z o.o.; 93-460 Łódź, ul. Chocianowicka 20A,

Partner Konsorcjum 1 – ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o.; 92-516 Łódź, ul. Puszkina 78,

Partner Konsorcjum 2 – A.HAK Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Sp. z o.o.; 93-610 Łódź ul. Kolumny 75,

Partner Konsorcjum 3 – Construction Development Center Sp. z o.o.; 61-017 Poznań ul. Energetyczna 7a.

Długość sieci do zmodernizowania to ponad 2 km. Zadanie realizowane w ramach projektu Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie

Wykonawcą zadania pn. „Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz
z likwidacją węzłów grupowych od komory K-33/1 do budynków ul. Norwida 2, Norwida 4, Gombrowicza 10, os. Przytorze w Bełchatowie
” jest firma ZIEM-BUD Sp.
z o.o. z siedzibą przy ul. Janusza Korczaka 7, 93-412 Łódź.

Długość sieci do zmodernizowania to ponad 400 m

W ramach zadania pn: „Likwidacja węzła grupowego i budowa węzłów indywidualnych- ul. Gombrowicza 10, ul. Norwida 2 w Bełchatowie” wybudowane zostaną 2 węzły cieplne. Dostawę węzłów będzie realizować firma ERBUD INDUSTRY CENTRUM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Puszkina 78, 92-516 Łódź, natomiast montaż tych węzłów PEC przeprowadzi we własnym zakresie. Zadanie realizowane w ramach projektu Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego PEC Sp. z o.o. Bełchatów

Planowana data rozpoczęcia prac budowlanych to połowa maja, a termin zakończenia prac budowlanych wraz z odtworzeniem terenu to druga połowa lipca.

Wszystkie zadania realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ), Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.