W związku z planowaną w najbliższych miesiącach przebudową sieci ciepłowniczej na osiedlu Dolnośląskim oraz w obszarze ul. Krętej, Kaczkowskiego i Mickiewicza, a także przebudową sieci wraz z likwidacją węzłów grupowych na os. Budowlanych informujemy,  że 24 maja br. zostały podpisane wszystkie umowy na roboty budowlane w ramach realizacji ww. zadań.

Wykonawcą przebudowy sieci ciepłowniczej w obszarze ulic Kaczkowskiego, Krętej i Mickiewicza będzie firma ENERGOTERM z Torunia. Natomiast prace na os. Budowlanych oraz Dolnośląskim przeprowadzi firma A-HAK z Łodzi. Przebudowy węzłów cieplnych w ramach realizowanych projektów dokona firma Elektrotermex z Ostrołęki we współpracy z pracownikami spółki PEC w Bełchatowie.

Przekazanie placu budowy nastąpi pod koniec czerwca br. O dokładnych terminach realizacji poszczególnych zadań będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej www.pec-belchatow.pl.

W ramach realizowanych zadań łącznie zmodernizowane zostaną prawie 3 km sieci ciepłowniczej oraz powstaną 3 nowe indywidualne węzły cieplne do każdego z bloków. Łączną wartość zrealizowanych zadań szacuje się na kwotę prawie 4,5 mln złotych.

Przypominamy, że w ramach otrzymanego dofinansowania w 2022 roku spółka PEC planuje wykonanie  następujących zadań:

  • Budowa i przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w obszarze ul. Krętej, Kaczkowskiego, Mickiewicza – etap II
  • Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzłów grupowych od komory K-16/II w ul. Mielczarskiego do budynków os. Budowlanych 1, 2, 6–9
  • Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z likwidacją węzła grupowego w bl. 223 do budynków os. Dolnośląskie 222–224
  • Likwidacja węzła grupowego i budowa węzłów indywidualnych w blokach os. Dolnośląskie 222, 223, 224.

To kolejne zadania objęte współfinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (POIiŚ), Priorytet I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Finalnie, w ramach realizowanych w latach 2011–2023 projektów z unijnym dofinansowaniem, spółka zmodernizuje 42 km sieci ciepłowniczej oraz wybuduje i zmodernizuje 116 węzłów, co znacznie podniesie bezpieczeństwo dostaw ciepła w mieście. Łączna wartość inwestycji w latach 2011–2023 w ramach wszystkich umów z NFOŚiGW to ponad 77 milionów złotych, z czego ok. 46 milionów złotych to środki z UE.