Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Bełchatowie informuje, że w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi sieci ciepłowniczej, nastąpią przerwy w dostawie ciepła w poniższych terminach. Zaplanowane prace wynikają z realizacji projektu „Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach działania Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Czas przerwy może ulec skróceniu dla niektórych Odbiorców, a będzie on uzależniony od postępu prowadzonych prac. Ponadto mogą nastąpić kilkugodzinne dodatkowe przerwy w dostawie ciepła dla Odbiorców objętych przebudową sieci, spowodowane pracami przełączeniowymi.

1. od 12.08.2021 do 27.08.2021

ul. Sarnia 2-18 (numery parzyste), ul. Zajęcza 1-5, 7-15 (numery nieparzyste), ul. Dzika 19-37 (numery nieparzyste).

2. od 16.08.2021 do 21.08.2021

ul. Zajęcza 6-28 (numery parzyste), ul. Dzika 14-54 (numery parzyste).

3. 16.08.2021

ul. Czapliniecka 93/95, 97, 99A, 107, os. Czaplinieckie bl. 1-4, ul. Jaworowa 22, 45-55 (numery nieparzyste), ul. Kalinowa 21, 23, 24-34 (numery parzyste), 31-39 (numery nieparzyste), ul. Malinowa 16-40, 41-57 (numery nieparzyste), ul. Poziomkowa 22-28 (numery parzyste), ul. Olchowa 1-11, ul. Akacjowa 1-15, ul. Jesionowa 1-16, ul. Jarzębinowa 2-52, ul. Dzika 39.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej przeprasza Odbiorców za wszelkie niedogodności. Informacje dotyczące przerwy w dostawie ciepła (także awaryjne, nieplanowane) publikowane są na bieżąco na stronie www.pec-belchatow.pl. Szczegółowych informacji udziela pracownik Działu Ruchu Piotr Kwaśniewski pod numerem telefonu (044) 633 33 36 wew. 212 lub dyspozytor pod bezpłatnym, całodobowym numerem telefonu 993.